Andøya Lotteforening

Andøya Lotteforening ble stiftet i 1974. De har medlemsmøte den første mandagen i hver mnd. Da møtes de i Orion veien 6C, Andenes fra kl 1900. Det er 9 medlemmer i foreningen og to av dem er avtalelotter.

I Andøya Lotteforening kan du være med på kurs, egne aktiviteter, besøk fra andre frivillige organisasjoner, lottesaker og de samarbeider med Andøya flystasjon, Sivilforsvaret og Heimevernet.

Disse damene ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

 

Kontaktinfo

Hege-Merethe Strømdal, leder, 418 04 739

Birgit Karlsen Eira, nestleder/kasserer, 995 84 278

Elin Kristoffersen, Sekretær/PIL, 994 72 711

Aud Renathe Gjerde, forsvarskontakt, 955 59 809

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat